בלעדי לעובדי
נמל אשדוד

התאמת צרכים של התיק
הביטוחי האישי לעובדי הנמל

בדיקה מקיפה של כלל התיק הביטוחי
הקיים, כולל בני משפחה מדרגה ראשונה
הטבה ללא עלות של 3 חודשים

שירות שנתי שוטף ועדכון התיק הביטוחי בכל שנה מחדש – כחלק מהשירות הכולל

אורית קנדל – 052-878-7966
* רק לעובדי נמל אשדוד ובהתאם לממצאי התיק הביטוחי האישי *

למענכם ובשבילכם,

שי בניסטי,
יו"ר ועד תפעול
נמל אשדוד